Filter:
Tournament:
Start Tournament Group Status Game Member 1 Score Member 2
11-08-2020 19:00 RSL # 6 Основная стадия A Scheduled StarCraft II 7x Team 0 : 0 Ukrainian Team
11-08-2020 19:00 RSL # 6 Основная стадия B Scheduled StarCraft II Hasu players 0 : 0 Passion Mercs
11-08-2020 20:30 RSL # 6 Основная стадия C Scheduled StarCraft II 3D!Young 0 : 0 Alpha X
13-08-2020 19:00 RSL # 6 Основная стадия A Scheduled StarCraft II OFFpro - team 0 : 0 7x Team
13-08-2020 19:00 RSL # 6 Основная стадия B Scheduled StarCraft II Houkago Tea Team 0 : 0 Hasu players
13-08-2020 20:30 RSL # 6 Основная стадия D Scheduled StarCraft II aNgel's WingS SC2 0 : 0 MisFireS Esports
13-08-2020 20:30 RSL # 6 Основная стадия C Scheduled StarCraft II 3D!Clan 0 : 0 3D!Young
18-08-2020 19:00 RSL # 6 Основная стадия A Scheduled StarCraft II Ukrainian Team 0 : 0 PLATOON
18-08-2020 19:00 RSL # 6 Основная стадия B Scheduled StarCraft II Passion Mercs 0 : 0 Team Rotti + Escuela Española de SC2
18-08-2020 20:30 RSL # 6 Основная стадия C Scheduled StarCraft II Alpha X 0 : 0 isIMBA
20-08-2020 19:00 RSL # 6 Основная стадия B Scheduled StarCraft II Houkago Tea Team 0 : 0 Passion Mercs
20-08-2020 19:00 RSL # 6 Основная стадия A Scheduled StarCraft II OFFpro - team 0 : 0 Ukrainian Team
20-08-2020 20:30 RSL # 6 Основная стадия C Scheduled StarCraft II 3D!Clan 0 : 0 Alpha X
20-08-2020 20:30 RSL # 6 Основная стадия D Scheduled StarCraft II aNgel's WingS SC2 0 : 0 The Rapid Warriors
25-08-2020 19:00 RSL # 6 Основная стадия B Scheduled StarCraft II Team Rotti + Escuela Española de SC2 0 : 0 Hasu players
25-08-2020 19:00 RSL # 6 Основная стадия A Scheduled StarCraft II PLATOON 0 : 0 7x Team
25-08-2020 20:30 RSL # 6 Основная стадия C Scheduled StarCraft II isIMBA 0 : 0 3D!Young